Uncategorized @vi

Viết cho những ngày xa

Cuộc sống không ai có thể đoán trước được điều gì, không có gì là vô tận, không có gì là hoàn hảo và chuyện gì cũng đều có thể xảy ra. Chúng ta biết hiện tại, biết quá khứ nhưng không thể nào đoán được tương lai của mình ra sao.
Read more